บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด ได้ให้บริการข้อมูลผ่าน Aspen for Browser - Lite หลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งข่าวสารที่น่าสนใจจากสำนักข่าวชั้นนำอีกมากมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้...

ข้อมูลในประเทศ (Local Data) ได้แก่...
- ดัชนีราคาหุ้นและข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- ดัชนีราคาหุ้นและข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์ ประเทศไทย (TFEX)
- ดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Indicator)
- อัตราแลกเปลี่ยน (Thai Baht Cross Currency Rates)
- อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร (Interbank Rates)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก (Loan & Deposit Rates)
- ข้อมูลพลังงาน ราคาขายปลีกน้ำมัน (Energy: Retail Oil Price)
- ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Thai Gold Price)

ข้อมูลต่างประเทศ (International Data) ได้แก่...
- ดัชนีอ้างอิงจากตลาดทั่วโลก (World Stock Indices)
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Rates)
- ข้อมูลพลังงาน (Energy: Brent, WTI, Etc.)
- ราคาโลหะมีค่า (Precious Metal: Gold, Silver, Etc.)
- ดัชนีค่าระวางเรือ (Shipping Index)

ข่าวสารจากสำนักข่าวชั้นนำและแหล่งข่าวที่น่าสนใจ ได้แก่...
- ข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สำนักข่าวอินโฟเควสท์
- บทวิเคราะห์หุ้นจากโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน รวมกว่า 40 แห่ง
- สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์ในประเทศกว่า 10 ฉบับ
- ข่าวแปลภาษาไทยจากสำนักข่าวต่างประเทศ
- มติคณะรัฐมนตรี
- ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากพีอาร์นิวส์ไวร์และเอเชียเน็ท

•   คู่มือการใช้งาน (Quick Guide) Size: 10.86 MB Date: 12 Jul 2013 Download>>
•   รายการชื่อย่อเพื่อใช้เรียกดูข้อมูล (Symbol Guide) Size: 126 KB Date: 30 Mar 2012 Download>>
•   ข้อมูลต่างๆ (InfoQuest Data Feed-Lite) Size: 160 KB Date: 27 Mar 2012 Download>>
เลือกชมวิดีโอได้ตามรายการต่อไปนี้....
play-icon    Introduction
play-icon    Market Overview Edit
play-icon   Chart edit
play-icon    Quote
play-icon    News
play-icon   How to create and save page
play-icon   Global Page
play-icon   New Function Warrant Analytic Comparison
play-icon   New Function Fixed Format