Aspen for Browser เป็นบริการที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมมาก่อน ผู้ใช้งานก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นยัง...

สะดวก...ด้วยการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์

ง่าย...ด้วยการเรียกหน้าจอที่เคยสร้างไว้ขึ้นมาใช้งานได้จากทุกเครื่อง

ประหยัดเวลา...เพราะสามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์หรืออัพเดตข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ กลางได้ โดยไม่ต้องดำเนินการที่เครื่องลูกค้าปลายทางแบบทีละเครื่อง

หลากหลาย...ไปด้วยข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นดัชนีตลาดทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน ข้อมูลพลังงาน ราคาอ้างอิงโลหะมีค่า และข่าวสารจากสำนักข่าว ชั้นนำ

เจาะลึก...กับฟังก์ชั่น “กราฟ” ที่มี Technical Studies หลายรูปแบบจาก Aspen ซึ่งเป็นที่นิยมสูงสุดในหมู่นักลงทุนของประเทศไทยให้เลือกใช้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง ละเอียด

ตรงใจ...กับการสร้างและจัดหน้าจอส่วนตัวตามความต้องการของผู้ใช้งาน